Vergoeding kosten loopbaancoaching op vijf manieren

Loopbaancoaching is een investering in je zelf, maar hoeft je geen geld te kosten. Vergoeding loopbaancoaching is mogelijkHieronder beschrijven we hoe je de kosten van loopbaancoaching geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen:

1: Check je CAO
Vergoeding kosten loopbaancoaching is vaak mogelijk. Organisaties zien steeds vaker het belang van vitale medewerkers in. Daarmee is de kans groot dat er in je CAO is vastgesteld dat er een jaarlijks budget wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling. Na overleg met je werkgever kun je dit vrij besteden aan coaching of loopbaan begeleiding.

2: Praat met je manager of de directeur

Binnen HRM is er vaak een opleidings- of bijzonder budget wat je mag besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Het komt ook voor dat je manager of directeur verantwoordelijk is voor de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling. Realiseer je dat coaching in vergelijking met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling goedkoper en bijzonder effectief is voor organisaties. Niet alleen jij, maar ook je werkgever heeft er veel plezier van een als jij positief en vitaal in het leven staat, zowel privé als op het werk. Vergoeding kosten loopbaancoaching is dus een investering die loont! Vind je het moeilijk om dit te besprken met je leidinggevende? Mariette helpt je daar graag bij.

3: Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

De overheid vindt het ook belangrijk dat je ook in de tweede helft van je carriere vitaal blijft. Daarom hebben ze het 45+ Ontwikkeladvies in het leven geroepen. Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur.

4: Belastingaftrek voor werkgevers, ondernemers en ZZPers

Voor werkgevers geldt dat de vergoeding kosten loopbaancoaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgaven.
Coachingskosten zijn voor ondernemers en ZZP-ers fiscaal aftrekbaar. De coaching dient te zijn gericht op een financieel-economische verbetering van je positie in de maatschappij. Voor de aftrek geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro. Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl

5: Belastingaftrek voor particulieren

In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching fiscaal aftrekbaar. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen je inkomen belast is en bedraagt maximaal 52%. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet gaat om kosten die de belasting ziet als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Zo moeten de uitgaven gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Het kan interessant zijn om een belastingadviseur te raadplegen om te zien of je in aanmerking komt.