Onze Algemene Voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

Onze Privacyverklaring

Het waarborgen van jouw privacy is voor ons essentieel

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als je een dienst afneemt van De Terp, informatie of een offerte aanvraagt, je ons deze informatie actief verstrekt, of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Klik hier om de Privacyverklaring te downloaden

Verantwoordelijke

De Terp Loopbaancoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Mariëtte Hermens
Onderneming: De Terp Loopbaancoaching
Adres: Hezelstraat 20, 6576 JN  Ooij, NL
Telefoon: +31 (0)24 663 60 13
WWW: deterploopbaancoaching.nl

Mariëtte Hermens is de Functionaris Gegevensbescherming van De Terp. Zij is te bereiken via mariette@deterploopbaancoaching.nl.

Inzien, wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht:

  • Om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Terp,
  • Op Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: mariette@deterpcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken na jouw verzoek.

De Terp wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.