Mijn aanpak van Burn-out coaching

Doel van Burn-out coaching:

Burn-out coaching is een zeer effectief middel voor het voorkomen of verminderen van burn-out klachten. Voor het coachen van mensen die met burn-out klachten kampen gebruik ik de CSR-methode. Deze methode kan ingezet worden voor:

  • het voorkomen van een burn-out
  • het begeleiden van mensen met burn-out klachten
  • het begeleiden van mensen die terugkeren naar werk na een burn-out periode.

Wat is burn-out coaching

Kort gezegd wordt een burn-out veroorzaakt door het langdurig meer energie vragen van jezelf dan dat je herstelvermogen aankan. Dus je gebruikt meer energie dan de dynamo bijlaadt.

Stress en Burn-out zijn twee termen die vaak met elkaar in verband worden gebracht. Toch zijn het twee verschillende toestanden. Waar stress  een tijdelijke toestand kan zijn en bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door een plotselinge situatie, is burn-out een gevolg van een veel langer durende toestand van ‘roofbouw’. Burn-out vormt het eindstadium van een continue dalende lijn die loopt van ‘energie’, ‘toewijding’, ‘bevlogenheid’ en ‘prestatiegerichtheid’ tot ‘ziek makende uitputting’ (vrij naar prof. Dr. Wilmar Schaufeli). Volgens zijn onderzoek onder Nederlandse werknemers bleek 14% burn-out klachten te hebben. Vraag jij je af of je ook tegen een burn-out aan zit of er al in zit? Er zijn heel veel zelf-tests op internet te vinden, hier een link naar een gratis test die aangeboden wordt door de Universiteit van Leuven en dus wetenschappelijk goed gefundeerd is.

Burn-out coaching ondersteunt je bij het in beeld brengen van de patronen die hebben geleid tot je huidige situatie en nog belangrijker: het doorbreken van deze patronen. Doel is om je herstelvermogen te vergroten en je energieverlies te verkleinen. Als je in gesprek wilt met Mariette om de uitkomsten van een zelftest te bespreken of gewoon omdat je zelf voelt dat je tegen een burn-out aan loopt, bieden we je een gratis en vrijblijvend consult aan.

Hoe voorkom je een burn-out

Om te voorkomen dat je in een burn-out terecht komt focussen we met name op de oorzaak. Wat zorgt er voor dat je ontregelt bent. Daarbij kijken we zowel naar mogelijke oorzaken in het werk als ook in de privésfeer. Door na te gaan waar je energie aan op gaat en hoe het komt dat je onvoldoende herstelt, leggen we de bais voor herstel en het vinden van een nieuwe balans. Vaak kunnen we al in een beperkt aantal sessies afdoende resulaten bereiken en voorkomen we dat je in een burn-out terecht komt. De sessies kunnen online plaats vinden, in de praktijk of in de vorm van wandel coaching in de prachtige Ooijpolder bij Nijmegen.

Hoe herstel je van een burn-out

Een burn-out is het gevolg van langdurige roofbouw op je lichaam en geest. Je staat voortdurend aan en je lichaam bevindt zich in een soort alarmtoestand. De oorzaak die je in deze toestand hebben gebracht: je gedrevenheid, bevlogenheid, loyaliteit, tomeloze inzet, etc. hebben zich tegen je gekeerd. Je hebt de neiging om deze kwaliteiten ook in te zetten om weer uit de burn-out te komen, maar je lichaam blokkeert dat. En niet zonder reden: je moet eerst je lichaam de gelegenheid geven om weer te leren herstellen. Pas daarna kan je met de oorzaken aan de slag. In mijn aanpak voor burn-out herstel onderscheid ik dan ook duidelijke fasen:

  • werken aan je herstelvermogen
  • inzicht in de stressfactoren en een plan om dit aan te pakken
  • voorbereiding op de herstart
  • begeleiding bij de herstart en terugkeer naar je werk.

Begeleiding bij terugkeer na een burn-out

Als je herstelt bent van je burn-out en je in overleg met de bedrijfsarts en je werkgever weer gaat herstarten in je werk, is een goede begeleiding van groot belang. Immers jij hebt in je herstelperiode veel over jezelf geleerd en pakt nu dingen anders aan, maar je (werk)omgeving heeft dit proces nog niet doorgemaakt. Om te zorgen dat je duurzaam stress-vrij blijft, moeten er niet alleen bij jezelf maar ook in je omgeving aanpassingen gerealiseerd worden. Als jouw coach begeleid ik je hierbij en help ik je weerstand te overwinnen en alternatieven te zoeken. Dit blijkt steeds weer een zeer waardevolle investering te zijn in een duurzame terugkeer van een vitale en daarmee zeer waardevolle collega.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking

Zoek je een burn-out coach? Bel me op 06-19955564 voor een afspraak, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Video over herstel van burn-out met de CSR-methode

Ik gebruik verschillende methoden en technieken voor herstel van burn-out, afhankelijk van jouw situatie en jouw wensen. Eén van de methoden die ik bij burn-out preventie of bij herstel van een burn-out vaak gebruik is de CSR-methode. Ik ben gecertificeerd CSR-coach. In onderstaande video wordt meer uitleg gegeven over herstellen van een burn-out met de CSR-methode.